Ние полагаме основите - вие постигате мечтите си!

Добре дошли в нашата страница!

Тук ще откриете полезна информация за учебния процес, ще се запознаете с педагогическия колектив на училището, както и с постиженията на нашите ученици.


СЪОБЩЕНИЕ

През учебната 2022-2023 година IX основно училище „Веселин Ханчев“ ще работи по НП "Заедно в изкуствата и в спорта". След направено проучване сред учениците, в училище се обособиха 6 групи. Три групи в Модул 1-Изкуства и три групи в Модул 2-Спорт. За провеждане на часовете са ни необходими следните специалисти:

1.       Специалист по танцово изкуство.

2.       Специалист по театрално изкуство.

3.       Треньор по футбол за две възрастови групи – I-IV клас и V-VII клас.

 

Очакваме вашите предложения в канцеларията на  IX ОУ „Веселин Ханчев“ – град Стара Загора, ул. "Ангел Кънчев" 82.


Брой на паралелките в първи и пети клас за учебната 2022/2023 година:

1. Първи клас - 4 паралелки с норматив 16 - 22 броя ученици

2. Пети клас - 3 паралелки с норматив 18 - 26 броя ученици

3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден - I -IV клас.

4. Свободни места в останалите паралелки:

Втори клас: 0;

Трети клас: 0;

Четвърти клас: 0;

Шести клас: 1;

Седми клас: 1.

Утвърдено със заповед 

№1050-425 / 25.03.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

От 19.01.2019 г., родителите на учениците могат да закупят ученическа униформа на ІХ ОУ "Веселин Ханчев” от фирма „FOREST JEANS“.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГАЗИНА:

магазин FORest SCHOOL за ученически униформи намиращ се на ул. “Хаджи Димитър Асенов” 116.  Телефон – 042/603634

 

Понеделник - петък

09:00 – 18:00 ч.

Събота, Неделя

Почивен ден

Работно време на магазина:

 


Ред и условия за продължаване на обучението -  Ред и условия


Заявления

1. Списък на документи при записване в 5 клас - СПИСЪК
2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ в 5-7 клас
3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ в клас
4. Заявление за записване в първи клас

 

ЗАЯВЛЕНИЕ занималня.docx

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПГ
6. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
7. Заявление за освобождаване от часовете по ФВС
8. Заявление за преместване в друга паралелка
9. Заявление за преместване в друго училище
10. Заявление Приложение 1
11. Заявление-за-искане-за-упражняване-на-права

 

Заявления за извиняване на отсъствия:

12. ЗАЯВЛЕНИЕ-отс-от-родител-КЛ-РЪКОВ
13. ЗАЯВЛЕНИЕ-отс.-ДИРЕКТОР

14. Заявление за отсъствие от занималня

 

Заявления за издаване на удостоверение за редовен ученик:

15. ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление за издаване на удостоверение за онлайн обучение на ученик - пред служба "Социално подпомагане":

16. ЗАЯВЛЕНИЕ електронно обучение

17. Декларация електронно обучение - Декларация ОУЕС.docx